blog de cacharreo

QSP - Revista de Radio e Comunicações

Radio: 
O pasado venres 25 de abril, data sinalada para os nosos colegas de CT, recibimos de xeito gratuito un exemplar da revista QSP enviada por Adelino, CT1AL, director e propietario da mesma, xunto cunha QSL directa confirmando o noso primeiro QSO en 23cm con el. Vese que o buró non funciona moi á présa, xa que enviamos todas as QSLs do ano 2006 hai aproximadamente 10 meses.

QSP - Revista de Radio e Comunicações

Radio: 

El pasado viernes 25 de abril, fecha señera para nuestros colegas de CT, recibimos de manera gratuita un ejemplar de la revista QSP enviada por Adelino, CT1AL, director y propietario de la misma, junto con una QSL directa confirmando nuestro primer QSO en 23cm con él. Se ve que el buró no funciona muy rápido, ya que enviamos todas las QSLs del año 2006 hace aproximadamente 10 meses.

Amateur Radio 2.0

Radio: 

Si has llegado hasta aquí, sabrás lo que es o por lo menos te sonará el término Web 2.0. Es lo que está de moda hoy en día en el ciberespacio. Todo internauta que se precie domina los blogs, las wikis, YouTube, Flickr, RSS, ...

We are working

Hello,

These days we're migrating EE1URO's development to the production server. Don't scare if you see strange things.

We're looking forward to have the site fully functional soon. All your comments and suggestions are welcome.


Best wishes and 73!

Estamos de obras

Radio: 

Ola,

Durante estes días estamos a migrar o sitio web da EE1URO de desenvovemento ao servidor de produción. Se ves cousas raras non te asustes.

Esperamos ter o sitio completamente operativo á maior brevidade. Todos os comentarios e suxerencias serán benvidos.

Unha aperta e 73!

Páginas

Suscribirse a RSS: blog de cacharreo